eng / tr

Bandrolsüz, Şubat 2011’de Bakkal Press, torna, Onagöre, REC Collective ve Too Many Books'un çabalarını birleştirmeleri ile bir araya gelmiş bir kollektiftir.

Bandrolsüz, kitap ve çoğaltmaların satışı ve dağıtımı için bir imkan oluşturmayı amaçlar.

Elektronik yayınların ve dergilerin basılı işlerin yerine geçmeye başladığı bir zamanda kitabı bir mecra ve bir mekân olarak değerlendiren küçük ölçekli bağımsız yayıncıların, dağıtım şirketleri ve zincir kitapevlerinden uzakta kendilerine oluşturdukları bir alandır.

Farklı mekânlarda satış etkinlikleri, atölye çalışmaları ve konuşmalar ile alternatif üretimlere dikkat çekmeyi, yeni üretimler için kaynak yaratmayı ve kitap sevenler için yeni buluşma imkanları yaratmayı amaçlar.

bakkal, kendine özgü, az ve sınırlı sayıda zin ve sanatçı kitapları odaklı, istanbul merkezli bağımsız bir yayınevidir.

www.bakkalpress.com


torna Kadıköy'de bir pasajının içinde 3 küçük odayı kapsayan güncel sanat proje yeri ve bağımsız sanatçı yayınlarının üretildiği ve satıldığı bir kitapçıdır. torna, mekânın ve başka üretim yerleri ile paylaşımın getirdiği kısıtlamaların ön planda olduğu çalışmaları ve klasik beyaz duvarlı galeri sergilerinin dışında üretim ve uygulama imkanlarını teşvik ediyor. torna Merve Kaptan tarafından 2011 yılında kuruldu.

www.tornaistanbul.com

Onagöre, Ali Taptık and Okay Karadayılar tarafından kurulmuş bir yayınevidir.

www.onagore.com

Rec, fotoğraf ve film alanında işler üreten Melisa Önel, Selim Süme, Serkan Taycan ve Sevim Sancaktar`ın kurduğu bir sanatçı kolektiftir. Kendine özgü yaklaşımlarıyla fotoğrafın irdelenmesi üzerine çalışır, üretimlerini farklı platformlarda sergiler ve paylaşır. Periyodik olarak kitap yayınlamayı amaçlar.

www.reccollective.org2010 yılında Merve Kaptan ve Gözde Türkkan tarafından kurulan Too Many Books, sanatçı kitapları, özel basımlar ve ilginç yayınlar üretmektedir.

www.toomanybooks.co.uk